Truyện xã hội
Tình muộn (Update phần 12)
Làng chài (Update phần 30)
Kẻ thất lạc (Update phần 41) - 69deluxe
Dũng (Update phần 59)
Dũng (Update phần 38)
Thằng nhóc (Update phần 8)
Hồi ký nữ tù (Update phần 9)
Thiên thần hội (Update phần 33) - 69deluxe
Tổ chức Mỹ nhân (Update phần 7)
Quỳnh (Update phần 20) - Vân Anh