Truyện loạn luân
Trái tim người mẹ (Update phần 8) - kiehry
Thím Thủy (Update phần 4) - Chu Công Cẩn
Chuyện tình loạn luân (Update phần 36)
Phận nàng dâu (Update phần 21)