Truyện liếm lồn
Ngọc Cẩm (Update phần 25)
Vợ đi mát xa (Update phần 3) - Nobita
Bí mật lần đầu (Update phần 11)
Trong Loạn Thế (Update phần 21) - Akay Hau
Tình muộn (Update phần 12)